OU EST-CE QU’ON POURRAIT ACHETER DU CHARBON 2M ?

FARITRA ANARANA SY FANAMPINY ADIRESY FINDAY
Ambatobe RABENATOANDRO Edmond CR 22 Ambatobe akaikin’ny rond point – làlana mankany Nanisana, làlan-tany ankavia 033 32 553 80
Andraisoro RAKOTONIAINA Alain Gabriel II F 16 Manakana Andraisoro 034 37 940 45
RAZOELIARISOA Angeline II F 75 S Andraisoro – 5 m miala eo amin’ny tampon-tanàna 033 80 491 67
Ankadimbahoaka RAHARITSALAMA Fanja Liliah III S 434 A D Ouest Ankadimbahoaka – làlana Fasan’ny karàna 033 14 231 86
Ankatso RAZAFINIRINA Anjasoa Florine VS 52 Bis ABB Avaratr’Ankatso 032 43 702 45

034 73 575 78

Nanisana RAMANDIMBINIAINA Andriambelonjato II H 26 FGG Nanisana – akaikin’ny siniben-drano ambonin’ny Lycée Technique 033 11 156 40
Technique améliorée de carbonisation
Technique améliorée de carbonisation
Charbon 2M
Charbon 2M
Retour